aksjonsforskning på bærekraft

Aksjonsforskning på bærekraft i skolehverdagen

De siste ukene har elevene på Psykologi jobbet med aksjonsforskning tilknyttet ulike temaer innenfor bærekraft. På fredag presenterte de resultatene for resten av skolen.

Noen spennende resultater kom fram. For eksempel kan det tyde på at mange av elevenes holdninger om vegetarkjøtt henger mer sammen med deres antagelser enn reelle fakta og erfaring.

Aksjonsforskning

Undersøkelsen tyder på at elevenes holdninger til vegetarkjøtt farges mer av antagelser enn fakta.

Strikkeprosjektet, inspirert av kampanjen «Strikk for et varmere samfunn» til Kirkens Bymisjon, produserte ca. 35 skjerf. Elevene gikk «catwalk» med sine egne skjerf under presentasjonen. Vi gleder oss til å overrekke skjerfene til Kirkens Bymisjon. Mange av elevene som var med på strikkeprosjektet rapporterer at de er blitt inspirert til å strikke mer i framtiden og gjerne til flere gode formål.

En annen gruppe fant ut at av 39 respondenter var det over 30 prosent av elevene som aldri hadde brukt noe form for rus. De fikk også inn forslag til rusfrie aktiviteter for å bedre det sosiale miljøet på skolen. Psykologiklassen falt spesielt for forslaget om en alkoholfri bar hvor det kan mikses kule «paraplydrinker» og henge litt.

Aksjonsforskning

Elevene på Psykologi presenterte aksjonsforskningen sin for de andre elevene under prosjektuka «Et hav av muligheter»

En annen gruppe har sett på bosset på skolens område. De hadde innhentet data og det kan se ut til at elevene i år er flinke, men de har fortsatt noe å gå på når det gjelder forsøpling av skoleområdet og det å kildesortere rett.

Den siste gruppen så på matavfallet på skolen. I år kastes det over 1,5 kg mer enn de gjorde på sitt beste (under kampanjen) i fjor. Så her trengs det tiltak! Om det fortsetter slik ut skoleåret vil det bli kastet nesten 1 tonn mat tilsammen.

Aksjonsforskning på boss

Elevene har regnet ut at uten tiltak vil det kastes opp mot et tonn matavfall i løpet av skoleåret.

En av elevene hadde eget prosjekt om sosiale grupper og leverte inn en god besvart oppgave.

Om dere lurer på noe mer om resultatene så snakk gjerne med de flinke elevene selv

AKSJONSFORSKNING

Aksjonsforskning, forskning der resultatene brukes til å starte praktiske tiltak under medvirkning av forskeren selv. Forskeren kommer med forslag til endringstiltak, deltar i gjennomføringen av tiltakene og kontrollerer virkningen av dem.

Det vanlige i forskningen er å tilstrebe objektivitet. I aksjonforskning er forskeren derimot en bevegende aktør. Hensikten er å skape en ønsket endrende prosess.

I aksjonsforskningen har psyklogielevene tatt utgangspunkt i sin egen skolehverdag og forsøkt å skape en endring blant sine medelever.

FN’S BÆREKRAFTSMÅL

En bærekraftig utvikling sikter mot å ivareta behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter for å dekke sine behov.

FNs bærekraftsmål er en rekke mål for  fram mot år 2030. Bærekraftsmålene fungerer som en felles arbeidsplan og målsetting for land, næringsliv og sivilsamfunn i arbeidet for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene.

Aksjonsforskningsprosjektene har alle hatt ett eller flere av bærekraftsmålene som utgangspunkt for prosjektet.