Behold motivasjonen for videre studier

Mange ungdommer har hatt et tøft år med mye digital undervisning og opplever at motivasjonen for videre studier er synkende. Er år på folkehøgskole hjelper deg til å holde motivasjonen oppe, mens du venter på at verden skal bli frisk.

Ungdom er avhengig av et rikt sosialt liv for å ha det godt. De trenger å ha venner rundt seg for å trives og utvikle seg. Tiltakene under koronapandemien har rammet ungdom ekstra hardt med sine krav om avstand, få sosiale kontakter og økende bruk av digital undervisning.

Folkehøgskolene har vært et fristed for ungdommer under pandemien. Her har livet vært nesten som normalt. Man får omgås folk, utvikle seg og være aktive sammen med andre. Folkehøgskolene har nok vært det beste stedet å være for ungdom under pandemien.

På folkehøgskolene får ungdom lov til å være ungdom. Det bidrar til å holde motivasjonen på topp, selv om vi er i en vanskelig tid.

Digital overdose kveler motivasjonen

Går du på videregående og har en hverdag preget av sosial distansering, digital undervisning, mangel på aktivitet og sviktende motivasjon, så er nok folkehøgskole den beste medisinen akkurat nå.

Folkehøgskole er den beste og største kohorten du kan drømme om akkurat nå.

Går du siste år på videregående vil kanskje opp mot halvparten av din skoletid være preget av digital skole og sosiale restriksjoner. Da trenger du et år på folkehøgskole hvor du får være sammen med andre ungdommer og være i aktivitet.

På folkehøgskolen bruker vi ikke digital undervisning. Ungdom jobber best når de får møtes fysisk.

Et år med virus, smittevern, hjemmeskole, karantene og restriksjoner, men folkehøgskolene fungerer nesten normalt. Livet på folkehøgskolen er annerledes, lærerikt, utfordrende og utviklende personlig, faglig og sosialt. For at du skal opprettholde motivasjonen og drivet for å komme deg videre, så trenger du akkurat dette.

Et sosialt år hvor du også kan prøve ut studier

Folkehøgskolen gir det et år hvor du kan klemme og være sosial sammen med hundre andre. I tillegg kan du bruke året til å prøve ut studier.

Mange av linjene på Fana folkehøgskule kan både være et springbrett til videre studier og en mulighet til å teste ut hvordan det føles å drive på med noe på fulltid.

Mange av elevene på Musikk og Teater og scenekunst bruker noe av tiden til å forberede seg til opptaksprøver for videre studier, samtidig som de har et sosialt år. Både musikk og teater er noe som er både lettere og morsommere å jobbe med sammen med andre folk.

Teaterelevene bruker året til å lære om teaterfaget gjennom en blanding av teaterøvelser og forestillinger.

For elevene på Analog foto og Billedkunst er det lagt til rette for individuelt arbeid som for eksempel kan brukes til å forberede portfolioer til ulike kunst- eller fotoutdannelser.

Både fotoelevene og elevene på Billedkunst har jevnlige utstillinger på skolen i løpet av året. Du får vist fram bildene dine på en ordentlig måte til medelever og publikum.

Linjefaget Psykologi gir deg en forsmak på hvordan psykologistudiet på universitet vil være og elevene på Spillutvikling lærer masse som er faglig relevant for de som ønsker å jobbe eller studere videre i den retningen.

Game Jam er en av de mest intense arbeidsmetodene som brukes på Spillutvikling. Da jobber elevene med korte tidsfrister for sammen å lage et spill.

Å lære mer om noe, gjør deg mer motivert for faget. Kanskje finner du ut at faget ikke er noe for deg, men da vil du sannsynligvis finne ut at det er noe annet du interesserer deg for.