Til lykke med dagen

Stipendiat skoleåret 2021-2022

Studietur til Nordic Light

Performance – Den siste snøen

Performance er et av mange sceniske uttrykk som elevene på Teater og scenekunst jobber med i løpet av skoleåret.

Fornøyde elever på folkehøgskolene

Fornøyde elever er hovedinntrykket på årets EPSI-undersøkelse. Undersøkelsen måler hvordan elevene opplevde året på folkehøgskolen.

Livet på Fana

Stipendiatene svarer på vanlige spørsmål om livet på Fana folkehøgskule.

Game Jam på skolebenken

På en Game Jam møtes spillutviklere for å lage spill med korte tidsfrister.

Hovedproduksjon på Teater og scenekunst

Nå starter forberedelsene til årets hovedproduksjon på Teater og scenekunst.