De undertryktes teater – på Zoom

De undertryktes teater kan spilles på Zoom. Nettundervisning er hverdagen nå, men det stopper oss ikke fra å ha spennende samarbeidsprosjekter mellom linjene. 

Teater og scenekunst har et prosjekt sammen med Psykologi hvor elevene utforsker betydningen av sosial innflytelse.

Hvor mye betyr andre mennesker?

Hvor mye betyr sosial innflytelse og tilstedeværelsen av andre mennesker i situasjoner hvor du trenger hjelp fra andre?

Hvor sannsynlig er det at du får hjelp om du plutselig skulle falle om på gaten?

Hvor sannsynlig er det at du selv griper inn om noen andre trenger hjelp?

Det vil selvsagt være avhengig av hvor du befinner deg, men forskning har også pekt på andre faktorer som kan være avgjørende i slike situasjoner. I sosialpsykologien snakker man blant annet om tilskuereffekten, pulverisering av ansvar og pluralistisk uvitenhet. Darley og Latane har en modell som viser fem faktorer som spiller inn.

Darley og Latanes femfaktormodell

Darley og Latanes femfaktormodell viser veien fram mot å hjelpe.

Andre temaer som utforskes er empati og «empowerment».

De undertryktes teater

De undertryktes teater er en samlebetegnelse på ulike teaterformer utviklet av den brasilianske teaterpedagogen Augusto Boal.

Augusto Boal

Den brasilianske dramapedagogen, teatermannen, forfatteren og politikeren Augusto Boal (1931-2009).

Boals teatersyn henger sammen med de undertrykkende fascistiske regimene og diktaturene som fantes i Brasil og resten av Sør-Amerika i 1960-årene. Han mente at alt teater er politisk, fordi alle menneskelige aktiviteter (inkludert teater) er politiske.

Teaterformen som Teater og scenekunst bruker i dette prosjektet er Boals forumteater. Der tar man opp problemer til drøfting og analyse ved hjelp av teatrets språk og metoder.

Hovedprinsippene i forumteater er:

  • Å holde generalprøve på virkeligheten
  • Tilskueren er hovedperson

Dette er også de viktigste forskjellene mellom forumteater og tradisjonelt teater. I forumteater er ikke forestillingen ferdig når tilskuerne ankommer, for de skal være med å skape den.

Forumteater på Zoom

Psykologiklassen har først et gruppearbeid hvor de jobber frem 4 caser (basert på egne erfaringer) der en person føler seg undertrykt/utestengt fra et felleskap.

Så jobber teaterlinja frem scenen med å ta roller, lage manus der de forsterker situasjonen, lager tydelig protagonist og bygger opp spenningskurven. Spillet avsluttes når situasjonen virker fastlåst og vi ser at den som blir undertrykt (protagonisten) fortsetter å lide nederlag.

Scenen vises så igjen, men denne gangen kan psykologistudentene rope Stopp og komme med løsningsforslag til hvordan protagonisten kan skifte strategi, med ord eller handling, som gjør at de som undertrykker ikke får den samme makten i situasjonen.

Forumteater på Zoom

Teaterelevene spiller ut scener på Zoom basert på situasjoner som psyklogielevene har tenkt ut.

Det kommer ulike løsninger som vi tester ut, noen som ikke har innvirkning, men kanskje også noen som gjør at man finner nye måter å takle undertrykkerne på.

Teaterelevene må improvisere rundt den nye løsninge, mens de som undertrykker fortsetter å prøve å få spillet til å avsluttes slik som tidligere. Det skal ikke være så enkelt å få undertrykkerne til å snu. Boal kaller dette en generalprøve på virkeligheten.