Derfor BRØLER vi

Starten på folkehøgskoleåret blir litt spesiell i år. Allerede første skoleuke reiser med alle elevene til sentrum for å demonstrere. Hvorfor starter vi skoleåret på denne måten?

Sammen med mange andre, deltar Fana folkehøgskule på Klimabrølet i Bergen fredag 30. august. Denne klimamarkeringen finner samtidig sted i mange andre norske byer.

Formålet med Klimabrølet er å vise politikere og beslutningstagere at de har folket i ryggen når de nå må ta kraftfulle grep for å få klimapolitikken på riktig spor. Det er en folkelig markering som viser at vi har skjønt alvoret; nå er det på tide med handling.

Folkehøgskolene i kamp

Folkehøgskolene har en lang tradisjon for å engasjere seg i samtidens viktige saker. Historisk har de engasjert seg i alt fra innføring av parlamentarismen og kamp mot atomvåpen til solidaritetsarbeid og kampen mot ulikhet og fattigdom. Vi er overbevist om at miljø- og klimakampen er vår tids viktigste sak.

Alle skjønner at Klimabrølet i seg selv ikke fører til mindre CO2 i atmosfæren. Det er heller ikke poenget. For å klare 1,5-2-gradersmålet må det skje en holdningsendring blant oss alle, og den må komme fort. Det er mange vanskelige valg som må tas, og disse valgene må vi stå sammen om. Vi deltar på Klimabrølet for å vise både politikere og oss selv at vi er mange som er klare til å ta disse valgene nå.

En mer bærekraftig skole

På vår egen skole er vi allerede i gang med å gjøre skolen mer bærekraftig. Vi jobber både med bevisstgjøring og holdningsarbeid, samtidig som vi ser kritisk på vår egen virksomhet for å finne måter vi kan redusere klimaavtrykket vårt på. Dette innebærer blant annet å finne måter å redusere antall flyreiser på, få ned kjøttforbruket, bruke mindre energi og få ned avfallsmengden. En bærekraftig skole er en skole for fremtiden. Når situasjonen er så alvorlig som den er nå, så kan vi til og med vri litt på gamle Grudtvigs ord og si at en bærekraftig skole er en skole for livet!