FN-skole

FN-skole

Fana folkehøgskule er en FN-skole. Det betyr at vi samarbeider med FN-sambandet og får besøk fra dem både i fellesfag og på lørdagsseminar.

Når FN-sambandet kommer til Fana folkehøgskule så handler opplegget ofte om bærekraft, rettferdig fordeling eller menneskerettigheter.

FN-skole og bærekraftsmålene

Elevene jobber med oppgaver om FNs bærekraftsmål.

Praktiske oppgaver og øvelser

På folkehøgskole er undervisningen praktisk rettet. Vi jobber med oppgaver som er relevante for deg og din hverdag, og ofte skjer undervisningen utenfor klasserommet. Når FN-sambandet har seminar om miljø og bærekraft, så drar vi selvsagt ut på tur i det flotte nærmiljøet rundt skolen.

FN-skole med uteundervisning

Når temaet er miljø og bærekraft, så er det fint å komme seg ut i naturen.

FN-skole og FN-sambandet

FN-sambandet jobber for økt kunnskap om FN og internasjonale spørsmål i Norge.

Gjennom arbeidet med FN-skolene vil FN-sambandet

  • informere om FN og FNs arbeid
  • skape interesse for, og debatt om, FN og internasjonale spørsmål
  • øke forståelsen for årsaker og sammenhenger i internasjonal politikk
  • bidra til positive holdninger til solidaritet og internasjonalt forpliktende samarbeid

FN-sambandet arrangerer seminarer og debatter om internasjonale spørsmål over hele landet, og holder foredrag for skoler og organisasjoner.

FN-skole har seminar

FN-sambandet holder seminar for elevene på Fana folkehøgskule.

Bærekraftmålene og Globalvettreglene

På Fana folkehøgskule er vi opptatt av at alle elevene skal lære om FNs bærekraftmål. FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

FNs bærekraftsmål

Alle norske folkehøgskoler har i tillegg noe som heter Globalvettreglene. Gjennom å bruke Globalvettreglene i undervisningen vil skape mer bevissthet, økt refleksjon og diskusjon rundt vårt globale engasjement.

Plakat med globalvettreglene

Globalvettreglene er folkehøgskolenes kjøreregler for bærekraft og internasjonalt engasjement.