Fornøyde elever

Fornøyde elever på folkehøgskolene

Fornøyde elever er fasiten i år også. For åttende år på rad har analysebyrået EPSI målt elevtilfredsheten i det norske utdanningsløpet. Årets måling viser nok en gang at folkehøgskolene har de aller mest fornøyde elevene.

Helt siden målingen startet i 2013, har folkehøgskoleelevene tronet øverst som landets aller mest fornøyde elever. Årets undersøkelse er ikke noe unntak. Mens høgskoler og universitet har en score på henholdsvis 61 og 65, får folkehøgskolene 80 poeng.

Ranking kundetilfredshet

Folkehøgskole
0%
Førstegangstjeneste
0%
Universitet
0%
Høyskole
0%

Undersøkelsen er gjennomført blant elever som gikk på folkehøgskolene forrige skoleår. Den viser at elevene på folkehøgskolene er langt bedre fornøyd enn elever på universitet og høyskoler.

Godt miljø og engasjerte lærere

– I sum forteller undersøkelsen at året på folkehøgskole bidro til personlig utvikling, det ga verdifulle bekjentskaper og nettverk, samt gjorde elevene mer selvstendige, forteller Fredrik Høst, Daglig Leder i EPSI Norge.

– Det er ikke bare det sosiale miljøet på folkehøgskolene som er svært godt, også faglærerne får gode tilbakemeldinger både med tanke på kompetanse og deres evne til å engasjere elevene, fortsetter Høst.

Fornøyde elever anbefaler skolen sin til andre

Fornøyde elever er også hovedårsaken til veksten av elever på de norske folkehøgskolene. I år går det rundt 20 prosent flere elever på folkehøgskole enn det gjorde for bare femten år siden.

Årets undersøkelse fra EPSI viser at folkehøgskoleelevene er ekstremt lojale til sin egen folkehøgskole. Mer enn åtte av ti vil anbefale andre å velge folkehøgskole.

Les om fjorårets resultat på den samme undersøkelsen

Året som ble litt annerledes

Forrige skoleår ble litt annerledes på grunn av koronautbruddet. Elevene ble sendt hjem 12. mars og fikk fjernundervisning resten av skoleåret.

Dette året har folkehøgskolene hatt elevene på skolen hele året. Tross smittevern og restriksjoner, opplever årets elever en tilnærmet normal hverdag på folkehøgskolene. Elevene selv sier at de har vært kjempeheldige sammenlignet med andre ungdommer. Denne høsten har folkehøgskole vært det stedet hvor ungdommer har fått være mest sosiale.