Globalvettreglene

Globalvettreglene

Globalvettreglene er et felles tema for alle linjene på Fana folkehøgskule i vårsemesteret. Hver uke ser vi på en ny globalvettregel.

Fana folkehøgskule har et sterkt engasjement for bærekraft. Nå i vårsemesteret skal vi jobbe med globalvettreglene for å sette fokus på miljø og bærekraft i et globalt perspektiv. Gjennom prosjektet håper vi å skape refleksjon og diskusjon rundt hva vår rolle i verden er.

Å jobbe med bærekraft i undervisningen innebærer mer enn bare å snakke om klima og miljø. For oss handler bærekraft i undervisningen om gi elevene kunnskap om:

 •  bærekraftig utvikling og livsstil
 • menneskerettigheter og likestilling
 • hvordan vi kan fremme av en freds- og ikkevoldskultur
 • globalt borgerskap
 • verdien av kultur, identitet og kulturelt mangfold

Globalvettreglene som kjøreregler

Globalvettreglene ble laget av Internasjonalt utvalg i folkehøgskolen i 2017. De er en slags «fjellvettregler» for folkehøgskolene. Akkurat som vi trenger fjellvettreglene for å ferdes trygt i fjellet, så trenger vi globalvettreglene for å komme helskinnet fram til en mer bærekraftig verden.

Dette er de ni globalvettreglene

 1. Vurder konsekvensene av valg og prioriteringer
  Hva er målet med det du gjør og for hvem gjør du det? Husk at en god intensjon ikke nødvendigvis fører til noe godt. Undersøk før du setter i gang.
 2. Finn det globale i det lokale
  Undersøk hva som gjøres i lokalsamfunnet – hvordan kan du bidra? Miljøhensyn, inkludering, handel og etikk. Under hvilke forhold er klærne dine laget? Hvordan forholder vi oss til det?
 3. Studer samfunnsrelaterte forhold før du legger ut på tur
  Tilegn deg kunnskap om politiske, historiske, sosiale og kulturelle forhold i landet du skal besøke. Fremmer de pedagogiske oppleggene folkeopplysning og allmenndannelse?
 4. Se fattigdom i sammenheng med rikdom og makt
  Urettferdighet er skapt av mennesker. Skal vi snakke om fattigdom må vi også se på maktstrukturer og rikdom. Er det ekstrem rikdom som må avskaffes?
 5. Utfordre stereotypier og fordommer
  Vær åpen og fleksibel i møte med nye kulturer – vær obs på hvilke «briller» du har på deg. Er det behov for avlæring? Hva formidler du i og etter møte med andre?
 6. Realitetsorienter og vis til handlingsalternativer
  Vis kompleksiteten i virkelighetsbildet når du formidler, og samtidig engasjer ved å vise til konkrete måter å bidra på. Vis at det nytter å bry seg!
 7. Etterstreb likeverdige samarbeid og kulturmøter
  Unngå «bestilling» til partnerorganisasjon – finn ut sammen hva som er god erfaringslæring. Styrk «vi» følelsen og unngå «oss-dem» opplevelser. Turistdag? Inviter  lokale ungdommer.
 8. Pass på at holdninger og handlinger fører samme vei
  Bidrar vi til samstemt utvikling? Eller gir vi med en hånd, og tar med den andre? Er det greit å spise mindre kjøtt, men fly mer? Er du inkluderende, men formidler fordommer?
 9. Det er ingen skam å snu om engasjementet ikke er bærekraftig
  Reflekter, evaluer og undersøk: Hvordan er hensynet til miljø, klima, sosiale og økonomiske forhold? Hvordan kan jeg og min folkehøgskole bli mer bærekraftig?
Plakat med globalvettreglene

Globalvettreglene er folkehøgskolenes kjøreregler for bærekraft og internasjonalt engasjement.

En regel i uka

Hver uke skal vi presentere en ny globalvettregel for elevene. Gjennom ulike opplegg i fellesfag og på linjetid skal vi diskutere og reflektere rundt problemstillinger og dilemmaer  som regelen aktualiserer.

Når prosjektet er ferdig, så vil elevene har lært mye om sammenhengene i verden og hva som kreves av oss for å leve et bærekraftig liv i en global verden.

Globalvettreglene

Hva er viktig for å kunne leve et bærekraftig liv?

Bærekraft på Fana folkehøgskule

En spørreundersøkelse viste nylig at klima er den viktigste politiske saken i Norge nå. For oss på Fana folkehøgskole er det naturlig at miljø, klima og bærekraft blir en del av undervisningen.

Høsten 2020 starter vi opp den nye linja Aktiv bærekraft, hvor elevene lærer hvordan de kan leve et moderne liv med lavt klimaavtrykk. I tillegg gjør vi tiltak som å redusere klimautslippene på studiereisene våre og legge om til et mer bærekraftig kjøkken.

Vårprosjektet med Globalvettreglene er et av tiltakene vi gjør sammen med alle elevene for å sørge for at et år på folkehøgskole gir den kompetansen som er nødvendig for å fremme en bærekraftig utvikling. Dette er i tråd med FNs bærekraftmål, og det helt nødvendig for å gjøre elevene godt rustet til å møte fremtiden.