Bybilde fra Bergen

Gull til Bergen

Fana folkehøgskule ligger i Bergen, og vi er stolte av at Bergen kommune får internasjonal anerkjennelse for sitt arbeid med å skape et godt bymiljø. Bergen har som mål å bli Norges mest attraktive og bærekraftige by.


Bergen fikk pris for beste lokalmiljø

I desember ble Bergen tildelt gull i The International Awards for Liveable Communities, LivCOM 2019.

Gate i Bergen

Over 100 byer fra hele verden deltok i konkurransen. Bergen var en av 22 finalister  som var invitert til å presentere sine byer under LivCOMs konferanse om grønn urbanisme på Tor Vergata Universitetet i Roma 11.-13. desember.

Målet til LivCOM Awards er å oppmuntre til beste praksis, innovasjon og lederskap i å gi levende, bærekraftige samfunn som bedrer livskvaliteten. Byene bedømmes etter hvordan de presterer i henhold til bedømmelseskriteriene i forhold til det kulturelle, politiske, økonomiske, geografiske og klimatiske miljøet de befinner seg i.

Bergen møter klimautfordringene

De seks kriteriene byene i konkurransen ble vurdert på var:

  • oppgradering av landskap og byrom
  • kunst, kultur og kulturarv
  • miljøvern og grønn økonomi
  • sunn livsstil
  • samfunnsdeltakelse og makt og mulighet for medbestemmelse
  • bærekraftig planlegging og forvaltning

Kommunaldirektør for Klima, miljø og byutvikling, Anne Iren Fagerbakke presenterte Bergens bidrag for en fagjury. Fagdommerne var spesielt opptatt av hvordan Bergen møter klimautfordringene med stadig mer regn, og var imponerte over økningen i kollektivtrafikken på 50 prosent fra 2014 til 2018.

– Presentasjonen la vekt på langsiktig planlegging som nøkkelen til suksess i Bergen. Tidligere i år hadde vi gleden av å motta Kommunal- og moderniseringsdepartementets pris for Norges mest attraktive by. Nå gleder vi oss over at det langsiktige arbeidet vi gjør i Bergen også anerkjennes internasjonalt, sier Fagerbakke i en pressemelding fra Bergen kommune.