Teater og scenekunst gjør seg klare til hovedproduksjon

Hvert år setter vi på Teater og scenekunst opp en hovedproduksjon. Dette er et større scenisk verk, som vi bruker store deler av vårsemestret til å jobbe med.

Å fremføre hovedproduksjonen for et spent og kjent publikum på Fana, og ute på turnè er årets høydepunkt på linja, og noe vi gleder oss skikkelig til!

Jakten på et manus

Vi er helt i startgropen nå, og vi er i gang med å finne manus. Elevene har vært med å starte letingen etter manus, og vi ser etter både blant klassiske og nyere tekster etter en tekst som kan tenne lærere og elever. Det må være nok roller, og interessante roller med gode utfordringer til skuespillerne.

Dette er en tekst vi skal bli godt kjent med, og den blir arbeidsredskapet vårt. I dramatikken ligger ligger det uante muligheter, og det er bare vår egen fantasi og kreativitet, elever og læreres innsats som avgjør hvordan det sceniske uttrykket skal bli.

Slik jobber vi med utgangspunkt i manus

Når manus er bestemt og rollene fordelt begynner jobben med å gjøre teksten levende for skuespillerne. Vi jobber med analyse, først for å finne ut hvordan vi skal tolke manuset og derfra utformer vi et konsept som skal være vår eget utrykk og tolkning i produksjonen. Konseptet skal gjenspeiles i både regi, kostymer, scenografi og vises som et helhetlig utrykk ved skuespillet.

Derfra velger vi mellom de skuespilleteknikker elevene har hatt grunntrenning i så langt i skoleåret. Vi kan velge mellom mere tradisjonelle tekniker, som Stanislavskij eller Meisner, eller mer fysiske tilnærming med Lecoq teknikk, eller en blanding av disse med Chubbuck teknikk.

Hovedproduksjon Teater og scenekunst

Elevene i klassen er med på å velge manus. Festen av Thomas Winterberg har blitt satt opp som hovedproduksjon i flere varianter.

En forestilling blir til

Når elevene har blitt godt kjent med sine karakterer, og hvilken rolle de spiller i den store helheten. Begynner vi å gi regi på hver enkelt scene. Tilslutt setter vi alt sammen, syr sammen scenene. Vi jobber med ulike stemninger som kan males ut med lys, musikk. Kostyme og sminke skal etter hvert også med. Vi bygger scenografien, og skaper en ny og magisk verden sammen.

Denne verden blir elevene sin nye hverdag, de jobber ut scenene i scenografien, får replikkene under huden, drømmer dem om natten. De blir kjent med hverandre på en helt ny måte. De jobber mot et felles mål, noe større enn seg selv.

Hovedproduksjon på teater og scenekunst

Teater og scenekunst har satt opp en rekke ulike skuespill som hovedproduksjon de siste årene. Dette bildet er fra Blodbryllup av Federico Lorca.

Når premieren og alle forestillingene er over, er det nesten trist når elevene må ta på seg sine vanlige klær, men alle er en stor erfaring rikere, har masse intern humor, og de har fått et dypdykk inn i teatrets magiske verden.

Hovedproduksjon tidligere år

Tidligere år har vi satt opp:

  • Måken Jonathan (Ricard Bach)
  • SUPER (Knut Nærum)
  • Brått Evig (Arne Lygre)
  • Festen (Thomas Winterberg)
  • Blodbryllup (Federico G. Lorca)

Elisabet Dale, lærer på Teater og scenekunst