koronatiltak

Koronatiltak og skolestart

Det er mange som er spente på skolestart til høsten. I år er det ekstra spenning knyttet til Covid-19 og eventuelle konsekvenser for oppstarten i august og skoleåret forøvrig. Også Fana folkehøgskule har gjort noen tilpasninger til situasjonen, men i det store og hele vil skoleåret bli likt tidligere folkehøgskoleår.

Vi planlegger å starte skoleåret som normalt. Dette er basert på signaler fra myndigheter og det faktum at andre typer skoler er i ferd med å åpne opp igjen. Den gradvise gjenåpningen av samfunnet betyr at hvis dette fortsetter vil det være klart for skolestart i august.

Koronatiltak i oppstarten

Noen endringer vil det likevel bli. I startfasen vil vi legge opp til at elevene holder seg mest sammen i en innslusingsperiode og ikke blander seg med lokalbefolkningen før vi vet at elevene er symptomfrie. Dette til det beste både for elevene og samfunnet rundt.

Alle studieturene våre er flyttet til våren, og vi reiser ikke før vi får klarsignal fra myndighetene om at det er forsvarlig. Her er det flere faktorer som spiller inn, blant annet korona-situasjonen i de landene vi planlegger å reise til. Dette vil vi tilpasse oss til, og planlegge turene i forhold til dette.

Vi kommer til å ha fokus på smittevern og hygiene i tiden som kommer. Både på skoleområdet, når ansatte og elever reiser til og fra skolen, og når vi er i ute i Bergensområdet. Elevene kommer til å få opplæring i smittevern og hygiene ved oppstart. Renholdet har blitt tilpasset situasjonen med økt fokus på desinfisering av overflater som berøres ofte.

Vi har satt av separate lokaler til elever som viser symptomer på smitte eller blir syke. Skolen har etablert rutiner for hvordan vi skal håndtere slike situasjoner.

Råd fra myndighetene

Vi følger rådene fra Folkehelseinstituttet og samarbeider med smittevernkontoret i Bergen om forberedelsene til skoleåret. Folkehelseinstituttet kommer jevnlig med oppdateringer på hva som er anbefalt smittevern, og lager spesifikke veiledere for smittevern for ulike institusjoner. Det har ikke kommet egen veileder for folkehøgskolene ennå, men vi følger med på veilederne som har blitt laget for andre typer skoler i arbeidet med forberedelsene inntil den kommer.

Regjeringen har gitt klarsignal for at folkehøgskolene kan åpne i august. Se kunnskapsminister Guri Melby fortelle mer i filmen under.

Vi følger med på utviklingen og rådene som kommer fra myndighetene. Skolestart er fortsatt et stykke unna og det er flere ting som kan endre seg. Uansett så skal vi tilpasse oss slik at våre elever har det trygt på skolen. Vi gleder oss til skolestart og å få elever på skolen!

Vil du vite mer?

På folkehøgskole.no kan du lese mer om hvordan folkehøgskolene forbereder seg på oppstarten og få svar på vanlige spørsmål om folkehøgskole og korona.

Vanlige spørsmål om koronatiltak

Vi har samlet noen spørsmål om koronatiltak som vi har fått fra elever som skal starte til høsten. Kanskje lurte du også på det samme?

Spørsmål om koronatiltak

Ja, vi starter skoleåret som planlagt lørdag 22. august.
Vi gjør en liten endring på skoleruta på grunn av koronautbruddet. I stedet for høstferie tar vi litt lengre juleferie.
Det er ikke planlagt noen endringer på skoleruten for vårsemesteret.
Ja, vi planlegger å gjennomføre studieturene som planlagt. Alle utenlandsturene er flyttet til vårsemesteret og skjer i ukene mellom vinterferien og påske.
Vi skal sørge for at alle elever og ansatte følger de generelle smittevernrådene om å vaske hendene, holde avstand og isolere seg når de er syke. Både elever og ansatte vil få opplæring i smittevern og hygiene ved skolestart
I løpet av sommeren monterer vi vasker og setter opp spritestasjoner slik at det skal bli lettere å ha god håndhygiene.
Til høsten holder vi av egne rom skal brukes hvis elever får symptomer på smitte. Skolen har etablert rutiner for hvordan slike situasjoner skal håndteres.