Møt bransjen – musikklinja møter folk fra musikklivet

Møt bransjen er musikkelevenes møtested med ulike mennesker som har musikk som levebrød. Hittil har musikklinja hatt to slike bransjemøter, og flere er på trappene.

Musikklinja på Fana folkehøgskule har flere treff med bransjefolk i løpet av skoleåret. På disse møtene får elevene møte folk som jobber profesjonelt med musikk og som deler av sine erfaringer.

Livet som freelancemusiker

Cem Arapkirlioglu er en Bergensbasert musiker. Han spiller jazzgitar og jobber som lydtekniker. I samtale med linjelærer Peter Laustsen fortalte han om hvordan det er å jobbe som freelancemusiker i Bergen.

Møt bransjen: Cem Arapkirlioglu

jazz-gitarist/lydtekniker Cem Arapkirlioglu i samtale med linjelærer Peter Laustsen (foto: Embla Simonsen)

Møt bransjen – hva gjør en musikkterapeut?

For musikere er det mange jobbmuligheter. Mange tenker først og fremst på musikere, men mange musikere jobber også med andre ting. Musikkterapeut Frida Riisnes fortalte elevene om et spennende arbeidsfelt som gir musikere anledning til å jobbe med musikken som verktøy i møtet med andre mennesker.

Møt bransjen: musikkterapi

Musikkterapi bruker musikk som et verktøy for å skape endring gjennom musikk og mellommenneskelig samarbeid.

Musikkterapi gir muligheter for utvikling og endring gjennom musikalsk og mellommenneskelig samarbeid. Det er noe som kan være til stor hjelp for en lang rekke mennesker. De som kan ha nytte av musikkterapi er blant annet:

  • Barn, ungdom, voksne og eldre med psykiske vansker
  • Mennesker med utviklingsmessige utfordringer og lærevansker
  • Mennesker med aldersrelaterte vansker som demens, Parkinson og hjerneslag
  • Personer med rusproblemer, hjerneskader, fysiske funksjonshemninger og andre fysiske og psykiske lidelser

Bransjemøter utover våren

I vårsemesteret er en rekke bransjemøter under planlegging. Det blir helt sikkert et møte med en producer – dette er noe som mange elevene er interessert i høre mer om. Vi ser også på mulighetene til å få treffe en konsertarrangør eller manager, kanskje en av de som jobber med de store festivalene Nattjazz og Borealis i Bergen?

 

Click here to add your own text