Kasper og Tor Mikkel i samspill på musikklinja

Det beste med musikklinja på Fana er samholdet

Musikklinja på Fana har elever fra hele landet. Vi har spurt elevene hva de tenker rundt det å være elev på musikklinja.

Jeg heter Tor Mikkel, jeg er 19 år og kommer fra Nøtterøy i Vestfold. Jeg spiller hovedsakelig bassgitar, men har erfaring innenfor gitar, trommer, kornett og piano.

Jeg har spilt musikk siden jeg var 5-6 år gammel. Far har sunget opera, mor har spilt i orkester sammen med min søster og min bror spiller i metallband – så det har alltid vært musikk i hjemmet fra jeg var liten av.

Hvilke forventninger hadde du til musikklinja på Fana?

– Jeg hadde ikke så mange forventninger da jeg kom til Fana. Jeg håpet på å bli bedre i musikk generelt, få til samspill og bli litt mer rutinert på teori. Alt slik at jeg kunne ta med meg «noe nytt» hjem og fortsette å spille der, samt bygge videre på det jeg hadde lært.

Bilde av Tor Mikkel Frisholm på musikklinja på Fana folkehøgskule
Tor Mikkel spiller mest bassgitar, men har også erfaring med gitar, trommer, kornett og piano.

Hvordan legger lærerne opp undervisningen på musikklinja?

– Undervisningen står som regel veldig fritt. Vi blir ofte spurt om innspill og om det noe vi vil ha mer, eller mindre av.

Vi blir også skolert i musikkteori, som til tider kan være litt tørt, men det er et av områdene jeg for min del har merket at jeg har fått bedre kontroll på.

Annet interessant:  På linja fikk alle 10×45 minutter opplæring hos en profesjonell musiker i sitt hovedinstrument, og bare på de ti timene har jeg fått masse gode råd og opplevd god vekst innenfor hovedinstrumentet mitt.

Kasper og Tor Mikkel går på musikklinja på Fana folkehøgskule.
Kasper og Tor Mikkel går begge på musikklinja på Fana folkehøgskule

Hva liker du best med musikklinja på Fana?

Det beste med musikklinja på Fana er samholdet, mulighetene og fleksibiliteten.

– Klassemiljøet er kjempebra, det er muligheter for å spille konserter både i Bergen og på skolen, i tillegg til at undervisningen blir lagt opp i stor grad etter det en selv vil gjøre.

Hva er ditt beste tips til kommende elever på musikklinja?

– Ta aktiv del i klassen og grip de mulighetene en får. Det er mange muligheter for å spille og lære, så det gjelder å følge med i timene og suge til seg så mye informasjon en kan – selvfølgelig takker man også ja til å spille konsert når sjansen byr seg.

Det å spille konsert med klassen er en av de beste erfaringene jeg har gjort meg på Fana.

 

Musikklinja på Fana folkehøgskule

Musikklinja på Fana folkehøgskule er ei linje for musikkinteressert ungdom som vil lære mer om å spille i band, spille inn musikk og spille konserter.

Alle som går på musikklinja får være med på

  • Samspill i band
  • 10 instrumentaltimer med profesjonell lærer
  • Plateinnspilling
  • Spille konserter
  • Studietur til New York