NÅ kan du søke på Fana folkehøgskule

Du kan søke Fana folkehøgskule i dag, og det kan lønne seg å søke tidlig.

Fire elever som huset på å søke tidlig

Du kan søke Fana folkehøgskule nå! Du får svar på din søknad etter 1. februar, men vi ser blant annet på når du sendte søknaden din når vi vurderer hvem som skal få plass på de ulike linjene. De som søker tidlig kommer øverst i bunken. Det kan derfor lønne seg å søke tidlig.

Se oversikt over alle linjene på Fana folkehøgskule

Ikke samordna opptak for folkehøgskolene

Folkehøgskolene har ikke samordnet opptak. Det betyr at alle folkehøgskoler tar opp elevene selv.

Nesten halvparten av folkehøgskolene ser på når du sendte søknaden når de vurderer hvem som skal få plass på skolen. Det kan derfor lønne seg å søke tidlig.

Folkehøgskolene ser ikke på karakterene dine, men på motivasjonen for linja og skolen. Mange folkehøgskoler mener at man viser god motivasjon ved å søke tidlig.

Opptaket starter 1. februar, men søk FØR dette

Alle folkehøgskolene begynner opptaket 1. februar. Dessverre tror mange at det betyr at de først kan søke 1. februar.

I år mottok folkehøgskolene over 2000 søknader rett over midnatt 1. februar. Noen av søkerne var for sent ute da alle plassene hadde gått til dem som hadde søkt FØR 1. februar.

Nesten halvparten av skolene prioriterer søknader som har kommet inn tidlig fremfor søknader som kommer inn 31. januar. Det kan derfor lønne seg å søke allerede nå.

Folkehøgskolene har ingen søknadsfrister. Vi tar opp elever helt til det ikke er flere plasser igjen på linjene.