Den siste snøen

På teater og scenekunst linja jobber vi med mange forskjellige sceniske uttrykk i løpet av året. I november var det tid for performance.

Å jobbe med performance betyr å jobbe med frihet, bevegelsesutforskning, personlige inntrykk og observasjon av verden rundt oss. Alt med en god dose glede og humor. Men viktigst av alt, når vi jobber med performance får elevene sitt første prosjekt der de bli utfordret i å lære seg å samarbeide med devising som arbeidsform.

Performance - rødt lys

I performanceforestillingen blir ulike leker og øvelser satt sammen til en helhet.

Devising som arbeidsform

Devising ha fokus på det prosessuelle, det krever resarch og fordrer at det prøves og feiles. Det ligger et håndverk i begrepet, som innebærer at man lager teater fra bunnen av. På den måten lærer elevene seg å forme et scenisk utrykk med utgangspunkt i bevegelsesøvelser, som etterhvert skapes om til å bli et scenisk utrykk under et meningsfull tema.

Performance

Performance er en av mange ulike oppgaver som teaterelevene jobber med i løpet av skoleåret.

Performance i to uker

I år jobbet vi med performance i to uker, og resultatet ble presentert til skolens elever i Black Boksen på skolen. Tittelen på årets perfprmance ble «Den siste snøen». Det overordnede temaet for performancen var  global oppvarming, vannmangel, barndomsminner i snø, og mye lek.

Performance

Det elevene lærer i løpet av prosjektperioden med performance, tar de med seg videre i arbeidet med andre sceniske uttrykk.

Klare for neste oppgave

Nå som prosjektet er ferdig, er vi bedre trent i devising, og vi gleder oss til å bruke det i videre når vi skal jobbe med andre sceniske utrykk som er  forankret i tekst.

Roseane dos Reis, lærer på Teater og scenekunst