Personvern og personopplysninger

Folkehøgskolene er forpliktet til å behandle personopplysninger fra våre søkere og brukere på en forsvarlig måte. Vi er opptatt av at du forstår hvordan vi håndterer data om deg, og i denne personvernerklæringen forklarer vi hvilken data vi samler inn, hvordan vi gjør det og hva vi bruker de til.

På denne siden kan du lese mer om hvordan vi behandler personopplysninger. Folkehøgskolene er underlagt norsk lov, og vi følger de til enhver tid gjeldene regler for personopplysninger, og behandling av disse.

Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte søkeren i forbindelse med søknadsprosessen. For andre brukere av skolen (leietakere) er det personvernerklæringer ved avtaleinngåelse som gjelder. 

Opplysninger som samles inn i forbindelse med søknad, kundeforhold og bruk av vår nettside er det kun Fana folkehøgskule som har tilgang til.

Informasjonskapsler

Behandling av informasjon i søknader

Søker du plass på folkehøgskole registrerer vi blant annet navn, fødselsnummer og kontaktinformasjon. Formålet med registreringene er å administrere din søknad og innhente nok informasjon til at vi kan behandle søknaden. Opplysningene blir lagret i WisWeb som er vårt administrative system. Du kan til enhver tid ta direkte kontakt med fana@fanafolk.no om du ønsker utskrift av personopplysningene som er lagret om deg.

Vi oppbevarer personlige opplysninger i skolens administrasjonssystem driftet av Waade Information System. I tillegg samler vi alle dokument rundt søknadsbehandling i permer i papirformat i låste skap hos administrasjonen. All informasjon vi innhenter i søknadsprosessen benyttes til å vurdere søkere i inntaksprosessen og til å sørge for god tilrettelegging for den enkelte ved skolestart. Noe av begrunnelsen ligger også i at vi må rapportere kursvirksomheten til utdanningsdirektoratet jf lov for folkehøgskolen og forskrifter til denne. Når vi ikke lenger trenger personlige opplysninger blir de slettet og makulert. Vi vil til slutt sitte igjen med kontaktopplysninger, fødselsdato og registrering av når du gikk kurs hos oss.

Innsyn, endring og sletting av informasjon

Du har rett til å få opplyst fra oss hvilke personopplysninger som vi har registrert om deg. Dersom de er feilaktige, ufullstendige eller irrelevante kan du kreve at opplysningene rettes eller slettes i samsvar med gjeldende lovgivning. 

Vi er pålagt å lagre informasjon om elever 10 år etter fullført skoleår.

Etter 10 år beholder vi kontaktinformasjon, informasjon om hvilket kull du gikk på og fødselsdato. Dette er nødvendig for å kunne sende ut invitasjon til elevstevner.