valgfag ballspill

Ballspill

Det spilles volleyball, fotball, innebandy, basketball og andre ballspill. Tilbudet varierer gjennom året.

Du kan selvsagt trene mer på de ulike spillene i gymsalen på ettermiddag og kveldstid.