Nært og godt

Valgfag

Vårt hovedfokus vil være bier (Anthophila, gresk for «blomsterelsker»). Bier regnes som våre viktigste blomsterbestøvere, og er ofte spesialisert på bestemte blomsterarter.

Vi kommer til å samarbeide med Søylands Biegard som holder til her på Milde hvor vi bl.a vil lære å slynge honning, lage salver og andre produkter av honning samt andre nyttevekster fra naturen.