Bilder i bevegelse

Valgfag

Vi eksperimenterer med bilder i bevegelse som installasjon og scenografi.

Vi tester forskjellige måter å endre rom på ved bruk av video. Vi projiserer video på kjente gjenstander og gir dem en historie.

Vi ser på arbeider fra scenografer, lys- og videokunstnere.