Bueskyting

Valgfag

Har du en drøm om å bli som Robin Hood?

Vi tilbyr (som eneste folkehøgskole?) bueskyting, både som valgfag og som fritidsaktivitet.

Elevene får grundig generell innføring i bueskyting, og lærer spesielt å skyte instinktivt («Instinctive shooting») med skolens flotte langbuer.

Skolen har god kontakt med Fana Bueskytterklubb, som er en av landets mest aktive klubber.