Charlie Chaplin

Valgfag

Bli kjent med både de klassiske filmene og mannen bak filmene.

Charlie Chaplin var ein dei mest geniale kunstnarane i forrige århundre.  Både som skodepelar og filmskapar var han unik og nyskapande.

Filmane hans hadde dessuten eit sterkt engasjement for «den lille mann».  Ved å sjå fleire av dei mest kjente filmane hans, for eksempel  «Modern Times», «Gold Rush», «City Lights», «The Great Dictator», skal vi bli bedre kjent med han og tida han levde i.