Cigar Box Slide Guitar

Valgfag

På dette valgfaget lærer du å bygge din egen 3-strengede cigar box slide guitar og spille simple blues licks. Gitaren blir akustisk/elektrisk med mulighet for tilslutning til forsterker.

Vi kjøper inn delene, former halsen med verktøy og samler til sist gitaren. Det er stor mulighet for å customize din egen gitar rent visuelt, kun fantasien setter grensene!

Vi slutter av valgfaget med en fremvisning av alle gitarene og en liten konsert.