Litterært pusterom

Valgfag

Bøker er best når de deles. På delt leseopplevelse har vi høytlesning av noveller og dikt. Underveis tar vi små stopp og snakker om det vi har lest.

Metoden er enkel; den går ut på å lese en skjønnlitterær tekst høyt i en gruppe, for så å ha en samtale om teksten etterpå. Først leser vi en novelle, så et dikt. Fokuset i samtalen er ikke på litterær analyse, men på opplevelsen av teksten. Vi undrer oss sammen. Målet er ikke å komme fram til en felles tolkning, men å bringe inn forskjellige perspektiv og opplevelser av teksten, slik at vi utvider opplevelsen for hverandre. Vi leser for å bli klokere på oss selv – og andre.

Du trenger ikke å forberede deg, og du trenger ikke å ha lest mye fra før. Gruppas leseleder leser teksten høyt, i rolig tempo, stopper opp underveis, og inviterer til refleksjon og undring. Du trenger ikke å delta i samtalen, det er helt greit å bare lytte, og å dele opplevelsen på den måten.