valgfag delt leseopplevelse

Bøker er best når de deles. På delt leseopplevelse har vi høytlesning av noveller og dikt. Underveis tar vi små stopp og snakker om det vi har lest.

Gjennom samtale rundt tekstene deler vi opplevelsen vi får når teksten blir lest opp.