Et hav av muligheter

Et hav av muligheter er navnet på årets store innsamlingsaksjon. Pengene går til WWF og kampen mot plast i havet. I uka før TV-aksjonen har vi en temauke om plast i havet.

Åtte millioner tonn plast havner i havet hvert år. Plasten truer ikke bare dyrelivet, men også oss. Med konkrete tiltak der problemene er størst, skal årets TV-aksjon ta plasten ved rota.

Sammen skal vi redusere plastutslippene og ta vare på verdenshavene!

Havet er fantastisk. Det har gitt liv til alt levende på planeten vår. Men nå er havet truet. Heldigvis finnes det løsninger.

Med midler fra TV-aksjonen starter vi der problemet er størst: En tredjedel av plasten i havet kommer fra Sørøst-Asia.

  • Årets TV-aksjon skal bekjempe plast i havet gjennom å etablere og forbedre eksisterende avfallssystemer for mer enn 900 000 mennesker.
  • I samarbeid med lokalbefolkning, myndigheter og næringsliv skal vi redusere utslipp av plast til elver og hav med 7000 tonn årlig.
  • Vi skal samle inn og resirkulere søppel som i dag ender opp i naturen, redusere bruken av unødvendig plast og jobbe for at beslutningstakere forplikter seg til å nå WWFs mål om null plast på avveie i 2030.


Et hav av muligheter

Alle vet at plast er et problem, men i løpet av denne uka skal vi finne ut hvorfor plast er et problem og hva vi kan gjøre med det.

Plast i havet er et stort problem, men det finnes også mange myter om sjøsøppelet. Etter denne temauka skal vi sitte igjen med kunnskap om hvordan situasjonen egentlig er.

Uka dag for dag

Inspirerende seminar

Vi starter uka med to inspirerende foredrag:

Vi er nødt til å tenke helt nytt rundt hvordan vi produserer, bruker og behandler plast. Dette krever endring i alle ledd, fra stater til næringsliv og privatpersoner. Vi må finne ut mer om problemene og løsningene, og ikke minst hva vi selv kan gjøre i hverdagen