Figurteater

Valgfag

Bli med inn i figurteaterets verden.

Figurteater er et samlebegrep på all scenekunst som tar i bruk objekter som gis liv til. Altså alt fra dukketeater og skyggeteater til animert scenografi og teater med objekter.

Vi lager dukker, scenografi og enkel narrasjon.