Filosofi

Valgfag

Filosofien stiller de store spørsmålene, noen ganger om de små ting og andre ganger om de store.

Filosofitimene en fin pustepause fra  hverdagen på en folkehøgskole. Her får du anledning til å reflektere å undre sammen med resten av klassen.

Filosofiske spørsmål skiller seg fra andre spørsmål ved at de ikke har entydige og sikre svar. Gjennom filosofien prøver vi å finne svar på spørsmål som egentlig ikke har noe svar.

  • Hva er rett og galt?
  • Finnes det en mening med livet?
  • Finnes det et jeg? Hvem er jeg?
  • Hva er sannhet?
  • Hva er virkelighet?
  • Hva er ondskap og godhet?
  • Hva er det gode samfunn?

Gjennom å se på spørsmål og svar fra kjente filosofer opp gjennom historien blir elevene kjent med seg selv og sine egne filosofiske undringer.