Improvisasjon med musikk

Valgfag

Hvordan improviserer man i musikk? Musikalsk improvisasjon er å skape musikk i øyeblikket. Har du noen gang latt fingrene vandre fritt over tangentene på et piano? Kanskje har det til og med blitt til en fin melodi. Da har du improvisert.

Improvisasjon er viktigere i noen sjangere enn i andre. Om du hører på typisk listepop på radioen, er det sjelden improvisert musikk. Under innspillingene har artistene øvd inn tekst og melodi på forhånd, slik at musikken blir slik de har planlagt.

Den som improviserer har en spontan tilnærming til hvordan musikalske elementer, som for eksempel melodi og rytme, kan settes sammen. Dette kan sammenlignes med måten vi tilpasser ord og setninger på når vi snakker. Improvisasjon i musikk har også som språket ulike grader av frihet. Hvor fri improvisasjonen er styres av konteksten den finner sted innenfor. Sjanger, musikalsk tema og form er eksempler på rammer som kan avgrense improvisasjonen.

Det handler det om å slippe seg løs, ha det gøy og teste ut nye ting. Dette valgfaget gir deg en innføring i musikalsk improvisasjon.