Maskelaging

Valgfag

Vi ser litt på maskenes historie, fra Commedia del arte, balinesiske masker, ballmasker, clown og «fifty shades» stil. Så kan du velge en stil og lage først masken i leire, så en gips mold, så den endelig mask i papier mache. Til slutt maler vi maskene med nødvendige skygger før man kan enten bruke det eller henge på veggen. Valgfaget har en liten egenandel pga materialkostnader.