Musikkvideo

Valgfag

Med musikkvideoens gullalder sikter vi oss inn på tiden mellom slutten av nitti-tallet og et halvt tiår inn i millenniumskiftet, der en håndfull regissører førte til at musikkvideoer ble definert som et eget medie for kreativitet.

Vi kommer til å ta for oss hva som ledet opp til denne tiden, og redegjøre et slags overblikk på de litt mer moderne innskuddene i mediet.