Plastic fantastic?

Valgfag

Først vil vi se litt på plastens innvirkning på samfunnet i dag. Hvilken nytte har plast og hvilke negative konsekvenser ser vi at plast har fått både for natur og mennesker? Hva kan gjøres? Alternativ livsstil.

Det blir også en praktisk del; plukke plast, lage handleposer, brødposer, nisteposer av stoff, hjemmelaget bee wraps (bivokspapir som erstatter plastfolie) m.m.