Playbackteater

Valgfag

Playbackteater er en improvisert teaterform der skuespillerne lytter til publikums historier fra virkeligheten og gjør teater av det – i øyeblikket.

Litt forenklet kan man si at playbackteater kombinerer aktiv lytting med storytelling og improvisert teater.

Historiene som fortelles er fra det virkelige liv, dvs. opplevelser, erfaringer og små og store livshendelser som publikum deler her og nå. Når en historie er fortalt, speiler aktørene fortellingen fra scenen. Med innlevelse og lyttende samspill, uten å planlegge, lar de historien komme til uttrykk gjennom ord, bevegelse og ulike sceniske uttrykk. En forestilling blir til gjennom et unikt samspill mellom publikum og ensemblet, under ledelse av en «conductor». Improvisert musikk rammer inn forestillingen og forsterker den estetiske dimensjonen som åpner for resonans og gjenkjennelse. Den enkelte fortelling blir en del av en felles erfaring, og dermed vår felles fortelling om den gruppe, det samfunn og den tid vi lever i.

Teaterformen ble utviklet av Jonathan Fox og The Original Playback Theatre Company på midten av 70-talet.
Kilde: Playbackteater.no