Positiv psykologi

Valgfag

Hvordan kan vi forstå menneskene rundt oss – og hvordan kan vi forstå oss selv?

Psykologiens temaer er mange, og hvilke vi skal dykke ned i bestemmer vi først når det nærmer seg.