Psykologi

Er du interessert i hvorfor vi mennesker er som vi er, og hvorfor vi handler slik vi gjør? Vi ser nærmere på psykologi som vitenskap, både i teori og praksis. Du behøver ingen forkunnskaper i faget. Så langt det er mulig, tar vi hensyn til elevens ønsker om faglig innhold. Studieturen for 2018-2019 går til Japan.

Psykologi

Positiv psykologi er et eksempel på fagfelt som vi gjerne vektlegger i løpet av skoleåret. Den positive psykologien forsøker å identifisere, fremme og ta i bruk de positive ressursene i mennesker. God mental helse er mer enn et fravær av sykdom. Hva er det som gjør mennesker lykkelige? Hvordan finner vi og bruker våre egne og hverandres sterke sider? Gjennom aktiviteter og teori kan du lære mer om dette spennende fagfeltet. Positiv psykologi er et svært populært undervisningstema som gir mulighet for personlig vekst og utvikling.

Sosialpsykologi er en annen spennende fagretning, med fokus på hvordan vi tenker, føler og opptrer i sosiale relasjoner. Hvordan påvirker min atferd andre mennesker, og hvordan påvirker andre menneskers atferd meg? Hva er holdninger, hvordan skapes og opprettholdes de, og hvordan kan de endres? Andre stikkord kan være innflytelse, lydighet og konformitet. De tre sistnevnte har tidligere gått innenfor en lenger undervisningsrekke som vi har kalt for «Ondskapens psykologi». Temaet har ofte vært avsluttet med en praktisk øvelse.

I forbindelse med studieturen setter vi fokus på kulturpsykologi. Sentrale spørsmål her er hva vi mennesker har til felles, og hvilke forskjeller som kan være avhengig av kulturen man tilhører.

TEMA

Her er flere eksempler på tema som vi pleier å komme innom:

 • Innføring i psykologi
 • Stressmestring
 • Personlighetspsykologi
 • Miljøatferd
 • Søvn
 • Gruppeprosesser
 • Psykisk helse
 • Biologisk psykologi
 • Flow
 • Utviklingspsykologi
 • Sexologi
 • Mindfulness
 • Hukommelse
 • Studieteknikk
 • Kognitiv psykologi
 • Motivasjonspsykologi
 • Samtaleteknikk
 • Læringspsykologi
 • Arbeids- og organisasjonspsykologi
 • Ledelse
SLIK LÆRER VI PSYKOLOGI

Gjennom praktiske oppgaver, prosjekter, personlig utviklingsarbeid, gruppearbeid, filmfremvisning, besøk til institusjoner og organisasjoner og klasseromsundervisning. Vi vektlegger læring gjennom aktiv deltakelse og diskusjon. Vi har et sterkt fokus på godt miljø og trivsel.

Ønsker du å fordype deg i valgfrie temaer, får du rikelig anledning til det. Vi har et lite klassebibliotek for deg som liker å lese. Bergen sentrum og hovedbiblioteket er også bare en busstur unna. En bok om «innføring i psykologi» er inkludert i skolepengene.

Det er ditt år, og vi er opptatt av dine interesser. Vi starter derfor skoleåret med en interessekartlegging som hjelper oss å velge hvilke tema vi skal bruke mest tid på.

FOR DEG SOM VURDERER Å SØKE

Studieturen 2017/2018 vil gå til Japan. Skolen har opparbeidet seg nærmere 6 års erfaring med reiser til dette spennende og folkerike landet. I forkant av reisen vil du få lære mer om landet og dets kultur. Det har også vært vanlig å tilby japansk som valgfag.

Vurderer du å ta videre studier i psykologi etter folkehøgskolen? Hos oss har du mulighet til å forberede deg. Uansett studium og yrkesvalg vil det være nyttig med kunnskap om deg selv og andres atferd, og hvordan vi som samfunn opptrer i fellesskap.

Vær oppmerksom på at undervisningstema, aktiviteter og besøk til institusjoner/organisasjoner kan variere fra år til år. Dette avhenger av tilgjengelige ressurser og ønsker fra elevene selv. Om du har hatt psykologifag tidligere, må du være innstilt på noe repetisjon.

BERGEN

Bergen er en fantastisk by med mange ulike tilbud. Vi besøker flere ulike organisasjoner, som f.eks. Raftohuset. Vi får også med oss en del foredrag innen psykologi i løpet av skoleåret, og det hender at vi overværer en disputas på UiB eller andre spennende forelesninger.

Vi vil at du skal ha et godt utbytte av et skoleår hos oss. Sammen skal vi begi oss ut på en spennende faglig og sosial reise. Psykologilinjen på Fana er vanligvis svært populær, så vi anbefaler deg å være tidlig ute med søknaden.

Dette sier våre elever om linjen…

Mulighetene for å kommunisere og diskutere, det gode samholdet og at vi har mulighet for å bestemme læreplanen.

Spennende temaer. Morsomme utflukter!

God og variert undervisning. Spennende tema som har blitt lagt frem på en forståelig måte.

Det har vært kjekt med variasjon mellom forelesning, aktiv undervisning, film og gøy!

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Psykologilinjen!

Har du spørsmål? Send gjerne en e-post til linjelærer på psykologi@fanafolk.no