Teater
og scenekunst

Har du en skuespillerdrøm, eller har du lyst til å utfordre deg selv til å stå på scenen?

Teater og scenekunst

Teater og scenekunst passer både for deg som har mye erfaring fra teaterarbeid og scene, og for deg som bare er nysgjerrig og vil utfordre deg selv et år på «de skrå bredder».

Prosjektperioder og visninger

I høstsemesteret jobber vi i korte prosjektperioder på én til to uker. Noen ganger er det tekst som står i fokus, mens andre prosesser tar vi utgangspunkt i fysiske uttrykksmåter.

Prosjektene presenteres enten som et ferdig produkt for et publikum, som i monologer, dialoger og performance, eller visninger hvor publikum aktive deltagere i forestillingen, som i dokumentarteater eller interaksjonsbaserte prosjekter.

Om høsten jobber vi med små forestillinger som vi viser for resten av skolen.

Hovedproduksjon

I løpet av året velger vi et manus som blir utgangspunktet for en to måneder lang fordypningsperiode i vårsemesteret. Så er vi klare til å presentere årets hovedproduksjon.

Vi jobber målrettet med tekst og roller fram mot forestillingen. På denne tiden av året har vi fått med oss mange gode verktøy fra forskjellige teknikker som vi bruker til å bygge karakterene og skape forestillingen

Scene fra Blodbryllup

Etter prøveperioden vises forestillingen på scener i Bergen og omegn.

Prøvetiden er intens og spennende med lange ettermiddager og kvelder.

Vi viser forestillingen først til medelevene, før vi viser den til vanlig publikum og reiser på turné med forestillingen til andre folkehøgskoler på vestlandet.

Gjennom året jobber vi med

 • Spill og improvisasjon
 • Stemmebruk, bevegelse og klassisk karakterarbeid
 • Fysisk teater
 • Moderne teateruttrykk
  • Episk teater
  • Performance
  • Simultanteater
 • Auditionteknikk

Både på og bak scenen

Du får både stå på scenen og du lære hvordan det jobbes bak scenen.

Teaterets usynlige arbeid er helt avgjørende for å sette opp en forestilling. Teaterelevene jobber med hele produksjonen når de setter opp et skuespill.

 • Scenografi
 • Kostyme
 • Sminke
 • Rekvisitter
 • Markedsføring
 • Lyd og lys

I timen og på scenen

I timene jobber vi både med å lære oss skuespillerteknikk og forberede forestillinger. Undervisningen gir deg mulighet til både å utforske og utvide dine ferdigheter på scenen.

I «Blackboxen» varmer vi opp med forskjellige øvelse og gjerne med en lek, før vi går inn i ulike arbeids- og uttrykksformer.

Du får grundig innføring i teknikkene vi jobber med. Vi jobber både med teori og med individuell og gruppeveiledning på gulvet.

På timene har vi ofte små visninger for hverandre. Slik lærer elevene å observere og kommentere konstruktivt på hverandres arbeid.

I tillegg til skuespill lærer du også hvordan du legger teatersminke.

Våre forventninger til deg

Mange av elevene har drevet med teater tidligere, mens andre har sitt første møte med teater på folkehøgskolen.

Det viktigste er at du er villig til å delta og gi av deg selv

 • Du er villig til å bruke deg selv aktivt i timene
 • Du deltar med åpent sinn i samarbeid og utprøving
 • Du finner mot og nysgjerrighet til å gå inn i det ukjente i deg selv, både mentalt og fysisk

Les mer om hva du lærer

God skuespillerteknikk er avgjørende for formidlingen på scenen. På teaterlinja lærer du både hvordan du kommer inn i karakterene og hvordan du bruker stemmen og kroppen på scenen.

KARAKTERARBEID

Stanislavskij er det teatermennesket som har hatt størst innvirkning på skuespillerkunsten i Vesten. Han utviklet et system som gir oss teknikker og begreper som gjør oss bedre til å forholde oss til det vi gjør på scenen og reflektere over det.

Et eksempel på dette er «Det magiske HVIS»: Hva ville jeg gjort hvis jeg var i rollens situasjon?

Hva hadde jeg gjort hvis JEG var Romeo og hadde funnet min elskede død?

Hvis-et er en kraftig spore både for fantasien, tanken og den logiske aktivitet. Fantasi og forestillingsevne er viktige faktorer i arbeidet med å utvikle rollen, ifølge Stanislavskji. Vi lærer om, og leker med begrepene gjennom tekstanalyse og karakterarbeid.

Meisner-teknikken er en videreføring av Stanislavskijs metode, men nå er fokuset på å komme «ut av hodet». Mens Stanislavskijs metode fokuserer på rollefigurens egne indre tanker og følelser så setter Meisner fokus på skuespillerens kreativitet. Meisners berømte beskrivelse av sin metode er:

«Acting is living truthfully under imaginary circumstances”

Skuespillerne jobber med en rekke øvelser hvor de reagerer på hverandres ord eller handlinger. Målet å først å utvikle evnen til å improvisere, deretter få tilgang til følelsene og til slutt ta med seg spontaniteten fra improvisasjonenen og kjennskap til følelsen inn i arbeidet med teaterteksten.

En annen utløper fra Stanislavskijs metode er Lee Strasbergs Method Acting. Også her jobber skuespillerne med å leve seg inn i tankesettet og følelsesregisteret til rollefigurene. Målet er at skuespillerne skal opptre så naturlig som mulig på scenen.

For å skape dybde og kompleksitet i rollefigurene jobber vi med Chubbuck-teknikken. Denne teknikken består av tolv trinn som skuespillerne går gjennom når de arbeider med et stykke. Mennesker er komplekse og for å formidle denne kompleksiteten må vi gå i oss selv, våge å møte våre egne gode og dårlige sider, og ha mot til å formidle dette på scenen. Slik blir Chubbuck-teknikken både en skuespillermetode og en måte å se livet på.
Det er en teknikk som gir en rask tilgang til det emosjonelle registeret hos skuespilleren. Derfor er teknikken mye brukt til både TV og film!

STEMMEBRUK

Skuespillere jobber både med kropp og stemme. Roy Harts stemmebrukmetode er noe som kommer i drypp gjennom hele skoleåret. Vi bruker metoden for å finne tilbake til en naturlig tilnærming til stemmen, hvor du ikke lenger trenger å være «flink». Du lærer å bruke stemmen fra kroppen, følelsene og fantasien gjennom øvelser som både bringer fram kraften din og gir deg ro og avspenning.

FYSISK TEATER

Teater er en visuell kunstart, og fysiske forberedelser er en essensiell del av undervisningen på Teater og scenekunst.

Undervisningen i fysisk teater tar utgangspunkt i Jaques Lecoq. Her blir skuespillerne oppmuntret til å undersøke hvilke typer uttrykk som passer for dem og prøve ut nye veier for kreative uttrykk. Ferdighetene som dyrkes frem hos elevene er lekenhet, samhold og åpenhet.

I tråd med Lecoq-metoden jobber vi en del med masker. Til å begynne med er det nøytrale masker som gjør at publikum legger bedre merke til det fysiske uttrykket til skuespillerne. Deretter jobber vi med mindre og mindre masker, helt til vi kommer til den minste masken i repertoaret: klovnens røde nese.

Vi bruker også arbeid med dyr, farger, figurer og bevegelse i rommet som forberedelser for å komme til rollen vi jobber med.

Teater handler om å stå på scenen. Derfor har vi en rekke visninger og forestillinger i løpet av året. Vi starter forsiktig med visninger for klassen og de andre elevene på skolen. Når klassen er klar for det, så  setter vi opp større forestillinger.

Visninger på skolen

I høstsemesteret jobber vi i kortere prosjektperioder, som går over én til to uker. I noen prosesser er det tekst som står i fokus, mens andre prosesser tar utgangspunkt i fysiske uttrykksmåter.

Noen prosjekter kommer vi til å presentere som et ferdig produkt for et publikum, som i monologer, dialoger og performance, mens i andre prosjekter vil publikum være aktive deltagere i forestillingen, som i dokumentarteater eller interaksjonsbaserte prosjekter.

Stor forestilling og turné

I løpet av året velger vi et manus som blir utgangspunktet for en nesten to måneder lang fordypningsperiode som ender opp i årets hovedproduksjon.

 • Første oppgave er å finne et manus. Her er elevene aktivt med. Etter en periode med mye manusgjennomgang og diskusjoner blir vi enige om et teaterstykke.
 • Deretter går vi inn i øvingsperioden der vi bruker teknikkene vi har jobbet med gjennom året til å jobbe med tekst og bygge karakterene.
 • Til slutt er det en produksjonsfase hvor vi jobber med sceneproduksjonen. I tillegg til sceneprøvene er det mye annet som også skal på plass. Det blir arbeidsgrupper med produksjon, PR og markedsføring, kostyme, scenografi, lys og lyd.

Prøvetiden er intens og spennende med lange ettermiddager og kvelder. Vi viser forestillingen til medelevene og inviterte, men åpner også en fremvisning til lokalmiljøet før vi reiser på turné med forestillingen til flere folkehøgskoler i Hordaland.

Når vi først er så heldige å ha Bergen bare en liten busstur unna, så prøver vi å få med oss mye av det som skjer på kulturfronten i byen.

Gjennom året vil du få mange og varierte teateropplevelser i Bergen

Vi skal se alt fra store produksjoner på Den Nationale Scene, nynorske oppsetninger på Hordaland Teater, eksperimentelt teater på BIT-Teatergarasjen til mindre studentoppsetninger i regi av Studentteateret Immaturus.

Blackboxen er arbeidsrommet til teaterlinja. Her har vi et flott rom å jobbe i, med god plass til teaterøvelser og prøver. Den er også et lite forestilingsrom hvor vi viser frem mange av de små forestillingene våre.

I gymsalen har vi en opphøyd scene med god scenerigg. Det er denne scenen vi bruker når vi spiller for et stort publikum. .

For å lage forestillinger trenger vi en del utstyr, og alt dette finner du på skolen.

 • Kostymer og sminke
 • Revisitter og scenografi
 • Fast lysrigg på den store scenen
 • Turnérigg med lys

Hva elevene sier

Teaterlinja gjør meg tryggere på meg selv som person. Samtidig som skolen gir meg mange nye venner.

Jeg har aldri gått på en skole der jeg gleder meg til å gå til timen hver dag, og det gjør jeg nå. Og jeg har aldri vært borti et mer støttende og oppløftende samfunn som det som fins her.

Eg hadde ei forventning då eg søkte på Fana. Eg skulle stå på ein scene og slik var det. Eg klødde i fingrane etter å lære om teater, sjå teateroppsetjingar og ikkje minst spele teater!

Tida på Fana Folkehøgskule var eit av mine beste år. Eg fekk arbeide med noko eg elsker. Eg fekk bruke min kreativitet!

Teaterlinja på Fana passer både for de som er ute etter å lære mye og satse og for de som bare ønsker å drive med teater dette året fordi de synst det er gøy.

Det beste året hittil. Vi lo, gråt, kjefta, men smilte fra øre til øre hver eneste dag. Lærerne våre var helt fantastiske! De fikk meg til å tro på meg selv.

Jeg er så takknemlig for lærerne vi hadde på teaterlinja som gjorde året så fantastisk bra! Søk teaterlinja på Fana om du ønsker å utfordre deg selv. Du kommer ikke til å angre!

Eg har lært om unødvendige grenser me sett for oss sjøl i livet, og at alle menneske har eigenskapar og kvalitetar som gjer dei unike!

Hvis du vil til et sted som du kan være deg selv 100 prosent, så er Fana det rette valget!

Elisabet Dale

Elisabet Dale

Elisabet er linjeleder på Teater og scenekunst. Hun er utdannet lærer med master i dramapedagogikk fra Høgskolen i Bergen og har jobbet som dramalærer på Fana folkehøgskule siden 2008.

I tillegg til teater, brenner Elisabet for miljø og bærekraft. I løpet av skoleåret har hun flere valgfag og fellesprosjekter med miljø som tema.

Epost: elisabet@fanafolk.no

Roseane dos Reis

Roseane Dos Reis

Roseane er utdannet profesjonell skuespiller fra Jacques Lecoq-skolen i Italia. Hun har også utdanning fra universitetet i Saõ Paulo med fagene språk og litteratur.

I tillegg til å være teaterlærer på Fana folkehøgskule jobber Ane som sykehusklovn.

Epost: roseane@fanafolk.no