Test ut musikkutdanning på musikklinja

Test ut musikkutdanning på musikklinja

Lurer du på om musikkutdanning er noe for deg? Mange bruker året på folkehøgskole til å tenke over hva de vil studere og jobbe med etterpå. Du får tid til å tenke deg om og slipper å velge utdanning og framtidig yrke uten å være sikker.

De fleste velger et år på folkehøgskole fordi de ønsker et år der de får prøvd ut nye sider av seg selv, der de får sett en annen del av landet og oppleve det helt unike med å bo sammen med dem man går på skole med.

musikklinja på Fana folkehøgskule får du prøvd ut et fag som du kan studere på universitet og høgskole. I tillegg får du med deg viktig kompetanse du kan bruke i dine framtidige studier – og resten av livet.

Fra musikklinje til musikkutdanning

De fleste som går på musikklinja gjør det fordi de vil se hvor langt de kan strekke seg i løpet av et år. Men for noen er folkehøgskoleåret et springbrett inn i videre studier på musikkutdanninger i Norge eller utlandet.

På musikklinja får du testet dine kreative evner gjennom et intensivt år der du bor sammen med klassekameratene – og publikum. Du kommer inn i et stimulerende miljø og har god tid til å øve, både alene og sammen med andre.

Test ut musikkutdanning på musikklinja

På musikklinja møter du andre musikkinteresserte ungdommer som vil prøve ut musikken, og noen av dem velger å satse på en musikkutdanning.

Videre til musikkutdanning i England

The Liveropool Institute for Performing Arts (LIPA) er en av skolene som flere av våre tidligere elever når studerer på.

Jakob Esmann er elev på musikklinja i år. Til neste år skal han gå på LIPA. Om nytten av året på Fana folkehøgskule sier han:

Året på Fana har gitt meg tid, ressurser og lysten til å drive med musikk. Engasjementet fra både lærere og medelever gir utløp for kreativitet, frihet og fellesskap. Musikklinja på Fana er det ultimate springbrettet for videre utdannelse innen musikk om man er i tvil.

Thea Gundersen er en av de andre elevene fra årets kull som skal reise til Liverpool neste skoleår.

Fana har absolutt hatt en stor påvirkning til hvorfor jeg velger å gå videre med musikken.
Jeg har alltid visst at det er musikk jeg vil leve av, men vært usikker på hvordan jeg skal gå frem og her får man oppleve innblikk i hvordan det er å leve i ett musikkmiljø. Hvis du vil dyrke din lidenskap for musikk, så er Fana absolutt noe du bør søke. Til høsten skal jeg begynne på LIPA (The Liverpool Institute For Performing Arts), og ser frem til 3 år i England!
Musikkutdanning etter folkehøgskolen

Ingrid Bøen Skilbrei (trommer), Thea Gundersen (sang) og Jakob Esmann (piano) har brukt året på musikklinja til å jobbe sammen mot målet om å komme inn på en musikkutdanning.

Når Thea og Jakob kommer til LIPA, så vil de møte en av fjorårets elever fra musikklinja. Ulrik Marcussen har allerede gått et år på skolen.

Å gå på folkehøgskolen ga meg pusterommet jeg trengte for å virkelig fordype meg i musikken. Det ga rom for utvikling og samspill jeg er glad for å kunne ha med videre.

En annen av fjorårselevene som i år kom gjennom nåløyet er Oskar Christensen. Nå ser han fram til et år på skolen som mange norske musikere har hatt som springbrett til musikeryrket.

Livet på musikklinja ga meg en smakebit av livet som musiker. Gjennom å møte og spille sammen med andre likesinnede musikere, innså jeg at jeg vil drive med musikk resten av livet.

Videre studier i Norge

Det finnes mange gode musikkstudier som du kan søke deg inn på i Norge. Ingrid Bøen Skilbrei har valgt å søke seg inn på studier i musikkterapi. På dette studiet lærer du om sammenhengen mellom musikk og helse. Etter endt utdanning er det mange ulike jobbmuligheter for musikkterapeutene.

Under stipendiatåret mitt på Fana lærte jeg mye om meg selv og at å jobbe med mennesker er noe jeg trives med. Samtidig ga det meg mulighet til å dyrke interessen min for musikk videre. Det fikk meg til å innse at jeg kan kombinere de to tingene i et studie: musikkterapi, som jeg søker til høsten.

Musikklinja på Fana

Hos oss får du muligheten til å leve som musiker i et år. Du får spille i band, møte likesinnede og reise på turné. Alt du trenger for å utvikle deg som musiker.

Året på musikklinja er både intenst og innholdsrikt. Du har instrumentaltimer, spiller i band, lærer om lyd og PA, spiller konserter og reiser på turné.

Og som en liten bonus kan du gå på masse fine konserter i Bergen.