To gode grunner til å gå på folkehøgskole

To gode grunner til å gå på folkehøgskole? Selv om det er nemlig tusen gode grunner for å ta et år på folkehøgskole,  så trenger man av og til noen skikkelige gode argumenter.

  1. Mange elever finner igjen læringsgleden. Det gir motivasjon for å studere videre
  2. Du utvikler din sosiale kompetanse og blir flink med mennesker. Det er noe som er etterspurt av arbeidsgivere i de fleste bransjer

Læringsglede for å komme videre med studier

Læringstrykket og prestasjonsjaget er lavere i folkehøgskolen enn i videregående skole. Når dette kombineres med friheten til å velge fag og fordypning, så opplever mange elever at de gjenoppdager læringsgleden. Dette ble dokumentert da folkehøgskolene for noen år siden gjorde en undersøkelse som viste at å gå på folkehøgskole ga elevene både økt læringsglede og faglig utbytte.

Når ønsket om å lære kommer innenfra, så begynner du å lære ting for din egen del. Dette handler om å gjøre ting fordi det er riktig for deg, og ikke for å tilfredsstille andre. For mange er dette en muskel som trenger å trenes opp.

Vil du bli noe eller bli noen?

Mye av læringen på folkehøgskolen skjer utenfor klasserommet. Gjennom å delta på aktiviteter, bo sammen, reise på turer og dele hverdagen med andre ungdommer får du utfordret din sosiale kompetanse og evnen til å omgås mennesker. Dette er ferdigheter som både vil hjelpe deg i videre studier og er ettertraktet i arbeidslivet.

Sosial kompetanse er viktig i arbeidslivet

Hvert år gir World Economic Forum ut en rapport der de ser på verdens humane kapital.

I 2017 fikk de for første gang innspill fra LinkedIn. Dette er verdens største nettverk for profesjonelle og jobbsøkende og de sitter på enorme mengder data om hvilke ferdigheter og egenskaper som er ettertraktet i arbeidslivet. Hvilke ferdigheter du trenger er selvsagt avhengig av hvilke oppgaver du skal løse, men sosial kompetanse viste seg å være noe som var etterspurt av arbeidsgivere i alle bransjer.

Sjefer ser etter medarbeidere som kommuniserer godt, ifølge ferske tall fra Kompetanse Norges årlige undersøkelse «Virksomhetsbarometeret om norske virksomheters rekrutterings- og kompetansebehov».

I en tid der norsk arbeidsliv er preget av digitalisering, automatisering og stadig større krav til kompetanse, er det altså etterspørsel etter sosiale og emosjonelle ferdigheter.

– Å kunne kommunisere og samarbeide med andre mennesker blir trukket fram som verdifulle egenskaper. Dette vil både kunne åpne opp karrieremuligheter for personer med sosiale egenskaper i arbeidslivet, og påvirke måten man rekrutterer på i tiden framover, sier fungerende direktør i Kompetanse Norge, Anders F. Anderssen.

Du lærer om hvordan folk er – og hvordan du selv er

Strikking på internatrom

Internatet er ikke bare et sted for å sove og slappe av. Det er også en av de viktigste læringsarenaene i folkehøgskolen.

Alle folkehøgskoler i Norge har internat. På Fana folkehøgskule bor 100 elever seg sammen. På internatet lærer du lærer mye om seg selv, om fellesskap og om deg selv i forhold til fellesskapet.

Vennskap oppstår, og du lærer hvordan du kan samarbeide med alle typer mennesker og hva som trengs for å klare seg sosialt.

Internatlivet er ikke bare en praktisk løsning for overnatting og bespisning,men en helt sentral del av undervisningsopplegget på folkehøgskolen. Gjennom å ta felles ansvar for trivsel og felles arbeidsoppgaver lærer elevene å navigere i et sosialt fellesskap som preges av både ansvar og frihet.

Internatet, måltidene og det sosiale samværet på ettermiddag og kveld er like viktige arenaer for læring som klasserommet.

Faglig påfyll og tid til fordypning

linjer neste skoleår

Elevene som går på folkehøgskole har valgt både skoleslaget, skolen og linjefaget. Det gir et godt utgangspunkt for læring. Motivasjonen som den enkelte bringer inn i undervisningen forsterkes gjennom strukturert arbeid med klassemiljø og trivsel.

Undervisningen er legges opp rundt elevenes faglige interesser. Lærerne har full frihet til å legge opp undervisningen slik at den passer til den enkelte elev og klasse. I folkehøgskolen er det ingen eksterne krav, som pensum eller eksamen som styrer innholdet i undervisningen. Elevene får fordype seg når de trenger det, og gå raskt fram når det er det riktige.

Analysebyrået EPSI har gjennom flere år kartlagt tilfredsheten blant elever i ulike skoleslag, Folkehøgskolene scorer svært høyt på alle parametrene, også de faglige.

Mangfold av mennesker og fag

På Fana folkehøgskule kan du velge mellom sju ulike linjer. Dette mangfoldet av linjer gjør at elevene på skolen har mange ulike interesser. I tillegg har vi rundt 30 ulike valgfag som du kan velge blant.

Møtene med ulike mennesker skaper et spennende år.

På Fana folkehøgskule synes vi det er spennende med mangfold. Vi ønsker oss et kull med mange slags elever og setter pris på at folk er ulike.