TV-aksjonen 2018 logo

TV-aksjonen 2018 til Kirkens Bymisjon

TV-aksjonen 2018 går til Kirkens Bymisjons arbeid for å skape et varmere og mer inkluderende samfunn. I år går TV-aksjonen av stabelen søndag 21. oktober.

Norge er et samfunn der forskjellene øker. Forskjeller som ikke først og fremst handler om etnisitet eller religion, hvor du kommer fra eller hvem du er. Men om du er innenfor eller utenfor.

Det er mange måter å være utenfor på. Fra å mangle en seng å sove i, til å være utenfor arbeidsliv eller sosiale fellesskap. Dette  rammer ikke bare enkeltpersoner, men gir ringvirkninger for hele befolkningen.

Med TV-aksjonen 2018 kan Kirkens Bymisjon skape møter som endrer liv. Ved å åpne dører og legge til rette for at flere møtes, skal vi vise hvorfor årets TV-aksjon er viktigere enn aldri før. Vi skal tilby mennesker som opplever å stå utenfor, et nytt fellesskap,  en seng eller en samtale og slik bidra til at flere får muligheten til å oppnå egne mål og drømmer.

Kirkens Bymisjon

Kirkens Bymisjon er en åpen og inkluderende ideell organisasjon som arbeider i byer over hele Norge, blant mennesker som strever med hverdagen på ulike måter. Deres visjon er at mennesker i byen skal erfare respekt, rettferdighet og omsorg.

TV-aksjonen 2018 faktabilde

TV-aksjonen 2018 har kafé på Fana folkehøgskule

Fana folkehøgskule har i mange år vært engasjert under TV-aksjonen. Som tidligere år vil vi ha bøssesentral og kafé på skolen søndag 21. oktober. Der samles alle bøssebærerne i området for å få utdelt bøsser før de starter på runden sin.

Når de kommer tilbake kan de hygge seg sammen på kaféen som elevene på skolen lager. Der serverer vi drikke og litt å bite i. Inntektene går selvsagt til Kirkens Bymisjon. Kaféen er i Teaterkaféen.

Mange av elevene på skolen har brukt å bli med som bøssebærere. Dette er fin måte å vis sin solidaritet med andre mennesker på. Som bøssebærer gjør du en innsats gjennom å gå en tur i nærområdet og be om bidrag til TV-aksjonen 2018.