50-årsjubilanter på elevsstevne

Tid for elevstevne og gjensyn med venner

Lørdag 17. august er det tid for årets elevstevne på Fana folkehøgskule.

På elevstevnet samles tidligere elever og jubilantkull til sosialt samvær og gjensyn med gamle venner.

For mange av årskullene starter opplegget allerede på fredag. Da samles de til en bedre middag og hygge. Noen samles utenfor skolen, mens andre har gjort avtale med skolen om å samles på Fana folkehøgskule.

20-årsjubilanter på elevstevnet

20-årsjubilanter fra elevstevnet i fjor.

Hovedprogrammet for elevstevnet på lørdag

Det er lørdag som er hoveddagen på elevstevnet. Elevlaget har laget et program som både gir opplevelser og rikelig med tid til sosialt samvær.

Vi har et opplegg i skolens regi på formiddagen. Deretter går det slag i slag med lunsj, allsang på tunet og festkveld med underholdning og dans i gymsalen.

Vaktmester Paul Field forteller om skolens historie.

08.00 – 09.30: Frukost
10.00: Program i regi av skulen
13.00: Lunsj/graut
15.00: Årsmøte i Elevlaget
16.00: Kaffi og kaker
16.30: Allsong på tunet
18.00: FESTMIDDAG
20.00: Fest- og kulturkveld. Opprop av jubilantar
22.00: Dans

Allsang på tunet

Allsang på tunet er en av de faste postene på programmet når vi møtes til elevstevne.

Påmelding til elevstevnet

For å melde deg på elevstevnet tar du kontakt med skolen. Vi tar imot påmeldinger helt fram til fredagen. Hvis du ikke har meldt deg på, så tar du kontakt med oss når du kommer til skolen, men vi vil helst at alle melder seg på til skolen på forhånd.