Illustrasjonsfoto med flyvinge

Nå kutter vi klimagassutslippene

Klimagassutslippene på studieturene våre skal halveres i løpet av de neste tre årene.

Mange folkehøgskoler reiser med fly på studiereisene sine. Dette gir store klimagassutslipp. Fana folkehøgskule bruker også fly, men nå har vi lagt en plan for hvordan vi skal halvere klimautslippene fra studieturene.

Klimagassutslippene har bidratt til klimakrisen

Fana folkehøgskule og alle andre folkehøgskoler i Norge anerkjenner at vi er i en klimakrise som krever akutt handling. Folkehøgskolene er enige om å gjøre konkrete tiltak for å redusere klimagassutslippene til skolene, og vi på Fana folkehøgskule starter med å se på utslippene fra flyreisene som vi har på studieturene.

Grunnen til at vi starter med flyreisene er at det er enighet om at å kutte en lang flyreise er det enkelttiltaket som gir størst klimagevinst.

Graf som viser kutt i klimagassutslipp

Denne oversikten fra Framtiden i våre hender viser at å droppe en lang flyreise er det som gir det største utslippskuttet.

Plan for kutt i klimagassutslipp

I skoleåret 2018-2019 hadde vi en gjennomsnittlig CO2-utslipp på 3,04 tonn per reisende på studieturene våre. I løpet av tre år skal vi klare å halvere dette.

 • Skoleåret 2018-2019
 • Utslipp per elev
 • Reduksjon
 • Skoleåret 2018-2019
 • 3,04 tonn
 • 0 %
 • Skoleåret 2019-2020
 • 2,88 tonn
 • 5 %
 • Skoleåret 2020-2021
 • 2,43 tonn
 • 20 %
 • Skoleåret 2021-2022
 • 1,52 tonn
 • 50 %

Planen vår tar utgangspunkt i utslippene som vi hadde i skoleåret 2018-2019. I år reduserer vi med 5 prosent, neste år med 20 prosent og i skoleåret 2021-2022 skal vi ha halvert utslippene per elev fra flyreiser på studiereisene.

Dette skal vi klare gjennom å endre måten vi reiser på. Noen linjer kutter ut flyreisene helt. Musikklinja skal for eksempel ikke reise til New York neste år, men heller dra på turné til Danmark. Andre finner reisemål som gir lavere klimagassutslipp.

Flyreisene er bare første skritt

Fana folkehøgskole har tatt mål av seg å bli en mer bærekraftig og miljøvennlig skole på mange områder. Derfor er ikke flyreisene det eneste vi skal gjøre endringer på de neste årene.

De neste årene kommer vi til å se på hvordan vi kan bli mer klimavennlige innenfor disse områdene:

 • Strøm
 • Vann
 • Avfall
 • Forbruk
 • Transport

Kjøkkensjefen vår er allerede i gang med å tenke miljø og redusere kjøttforbruket på skolen.  Målet er at vi skal ha et bærekraftig kjøkken.

Still krav til oss

Fana folkehøgskule tar klimakrisen på alvor, og måten du kan bidra til at vi fortsetter å ha høye ambisjoner er gjennom å stille krav til oss. Folkehøgskolen er til for elevene, og vi synes det er bare rett og rimelig at både søkere og elever stiller krav til skolens miljøprofil.